Koronavírus – Fakty, ktoré máme

ChorobyKoronavírus - Fakty, ktoré máme

V posledných dňoch ovládol celý svet strach zo šíriaceho sa koronavírusu. Koronavírus predstvavuje úplne nový vírus, s ktorým sme sa zatiaľ nestretli. Vzhľadom na to, že hovoríme o úplne novej chorobe, ktorú spôsobuje, ľudí zachvátil strach. Žiadny vírus nie je vo všeobecnosti považovaný za živý organizmus.

Podľa klasifikácie sú vírusy často radené medzi vnútrobunkové parazity. V mnohých prípadoch sa však stretávame aj s označením genetický program.

Hlavným problémom je, že sa stretávame s absolútne novou nákazou a nevieme ako na ňu budeme reagovať. Strach pramení v mnohých prípadoch z nedostatku informácií a každodenného nárastu aktívnych prípadov (1).

V dnešnom článku prinášame prehľad najdôležitejších faktov, ktoré máme momentálne o koronavíruse k dispozícii. Základným pravidlom sa pre nás momentálne stáva vyhnúť sa nákaze.

Čo je to koronavírus?

Koronavírus patrí do čeľade s názvom Coronaviridae. Z biologického hľadiska hovoríme o veľkej rodina RNA vírusov (2).

Zjednodušene povedané, genetická informácia RNA vírusu je zapísaná v štruktúre ribonukleovej kyseliny (RNA).

Ribonukleova kyselina je nositeľkou informácie, ktorá umožňuje vírusu sa ďalej replikovať a napadnúť viac hostiteľských buniek (3). Zástupcovia spomínanej čeľade sú zodpovední za celé spektrum ochorení nielen u človeka, ale i u hospodárskych zvierat (4).

Zástupcovia koronavírusov, ktorí napádajú predovšetkým ľudský organizmus sa delia do dvoch biologických rodov (5):

 • Rod Coronavirus: zástupcovia rodu napádajú predovšetkým dýchaciu sústavu človeka a stoja za vznikom pneumónie alebo ťažkej infekčnej nádchy
 • Rod Torovirus: zástupcovia rodu napádajú predovšetkým tráviacu sústavu človeka a stoja za vznikom ťažkých infekčných hnačiek

Hoci zástupcovia čeľade Coronaviridae tvoria obrovskú skupinu, stretávali sme sa s nimi len počas sezónnych ochorení. Ich prítomnosť v tele sme si uvedomovali až po prepuknutí ťažkej hnačky alebo pri zápale horných dýchacích ciest (6).

Situácia sa zmenila v roku 2002, kedy celý svet s hrôzou prizeral na šírenie nebezpečného a v mnohých prípadoch smrteľného ochorenia SARS (Severe Acute Respiratory Syndrome) (7).

 Akútny respiračný syndróm bol rovnako spôsobený zástupcom koronavírusov a vyznačoval sa vysokými teplotami, suchým kašľom a ťažkosťami s dýchaním (8).

Pôvodca SARS sa však v podstatnej miere pri podrobnej analýze odlišoval od skupiny koronavírusov, ktorá napáda ľudský organizmus. Z toho dôvodu sa predpokladalo, že prenos bol spôsobený zo zvieracieho hostiteľa, za hlavného vinníka bola považovaná cibetka (9).

Koronavírus SARS-CoV-2

Vírus, ktorý momentálne stojí za spôsobením celosvetovej paniky dostal meno SARS-CoV-2. Spolu s vírusmi SARS-CoV a MERS-Cov (pôvodca ochorenia Middle East Respiratory Syndrome) patria do rovnakej rodiny vírusov – všetky 3 vírusy majú spoločného pôvodcu netopiere, od ktorých sa začali postupne šíriť na ľudskú populáciu (10).

Nový koronavírus, o ktorom dnes hovoríme má svoj pôvod v provincii Hubei v Číne. Tá patrila medzi prvé zasiahnuté miesta a do dnes je považovaná za epicentrum nákazy (11).

Ochorenie, ktoré nový vírus spôsobuje bolo pomenované COVID-19 a momentálne naň neexistuje žiadna účinná liečba. V prípade koronavírusov sa moderná medicína zameriava predovšetkým na liečbu symptómov, ktoré sú s nimi spojené (12). Ochorenie sa šíri medzi ľuďmi veľkou rýchlosťou a momentálne sú údaje nasledovné (údaje platné ku 15.3. 2020, 14:22 (13)):

 • 162 382 aktívnych prípadov
 • 6 065 úmrtí
 • 75 967 vyliečených pacientov

Ako sa koronavírus prenáša?

Koronavírus sa momentálne šíri po svete závratnou rýchlosťou. Jeho prenos prebieha (14):

 • Z človeka na človeka: kvapôčky, ktoré vznikajú pri kýchaní a kašľaní sa dostávajú na sliznicu nosa, úst alebo do blízkostí očí, ktoré predstavujú vstupnú bránu pre infekciu, rovnako môžu byť kvapôčky vdýchnuté do pľúc
 • Kontaktom s predmetmi, na ktorých sa nachádzajú kvapôčky obsahujúce vírus: v prípade, že si nakazený pacient nezakrýva pri kašľaní alebo kýchaní ústa, kvapôčky sa môžu dostať na rôzne povrchy, potom stačí už len jednoduchý prenos prostredníctvom rúk na tvár do oblastí slizníc a dochádza k infikovaniu ďalšieho človeka

Symptómy ochorenia COVID-19

Ako sme už spomínali v prechádzajúcich riadkoch, koronavírus je zodpovedný za prepuknutie ochorenia, ktoré je označované ako COVID-19.

Infekčné ochorenie stojí za postihnutím dýchacej sústavy. Prejavuje sa symptómami, ktoré sú podobné symptómom chrípky a nachladnutia (15):

Inkubačná doba vírusu dosahuje hornú hranicu 14 dní. To znamená, že po nakazení nemusíte okamžite cítiť príznaky prichádzajúcej infekcie. Stále ste však potencionálnym prenášačom, ktorý môže nakaziť ďalších (16).

Pred pár dňami bola z toho dôvodu zavedená 14 dňová karanténa pri návrate z rizikových krajín, ako sú Čína, Taliansko a mnohé iné.

Posledný vývoj udalostí však nastolil 14 dňovú karanténu ako povinnosť pri návrate z akejkoľvek zahraničnej cesty (17). Postihy za nedodržanie karantény momentálne predstavujú predovšetkým finančné pokuty.

Kto patrí medzi rizikovú skupinu?

Koronavírus napáda dýchaciu sústavu človeka a je zodpovedný za poškodenie pľúc (často napása i srdcový sval).

U mladých a zdravých ľudí sa prejavuje príznakmi, ktoré sú charakteristické i pre bežnú chrípku.

Koronavírus však predstavuje obrovský problém pre rizikovú skupinu, ktorá je oveľa citlivejšia. Medzi rizikovú skupinu ľudí patria (18):

 • Starší ľudia (ich imunitný systém sa už s nákazou nedokáže vyrovnať na takej úrovni ako imunitný systém ľudí v produktívnom veku)
 • Ľudia s oslabenou imunitou (v tomto prípade hovoríme napríklad o pacientoch s onkologickými ochoreniami alebo o pacientoch, ktorí podstupovali transplantáciu orgánov)
 • Pacienti s chronickými ochoreniami srdca a pľúc (zaraďujú sa sem napríklad pacienti trpiaci astmou)
 • Pacienti trpiaci cukrovkou

Medzi najzávažnejšie komplikácie, ktoré sú spájané s ochorením COVID-19 patrí zlyhanie pľúc, srdca či iných vnútorných orgánov (napríklad obličky). V prípade detí sa rovnako môže vyvinúť ochorenie COVID-19, ich príznaky sú však oveľa menej závažnejšie. Väčšinou sa prejavuje v podobe zvýšenej teploty, mierneho kašľa a výtoku z nosa.

U detí sa objavujú miernejšie príznaky a priebeh ochorenia je rovnako mierny. Napriek tomu by nemali byť vystavené tomuto vírusu (19).

Dňa 11. 2020 marca bola nákaza koronavírusom vyhlásená za pandémiu a dnes nákazu týmto vírusom hlási väčšina krajín sveta (údaje z WHO platné ku dňu 15.3. 2020). Na území Slovenskej republiky je vyhlásený mimoriadny stav, v dôsledku čoho bol obmedzený voľný pohyb osôb (Údaje z tlačovej konferencie premiéra Slovenskej republiky).

Testovanie a diagnostika

Diagnostika nakazených pacientov momentálne prebieha vďaka laboratórnym testom, v ktorých je analyzovaná krv nakazených.

Momentálne neexistuje žiadna účinná vakcína, ktorá by dokázala ochrániť pred nákazou koronavírusom a liečba pacientov, ktorá prebieha, sa momentálne sústredí najmä na symptomatickú liečbu (20).

Prevencia

Momentálne najrozumnejšou voľbou sú preventívne opatrenia, ktoré nám pomáhajú chrániť sa pred nákazou koronavírusom.

Medzi jednu z najlepších možností patrí dodržiavanie povinnej karantény, ktorá platí nasledujúcich 14 dní.

 Ak nemusíte nezdržiavajte sa mimo svoj domov a nevystavujte sa riziku nákazy na miestach, kde sa často zhromažďuje väčší počet ľudí.

Zamestnávatelia tiež pristupujú k možnosti práce z domu – home office. Túto možnosť majú najmä zamestnanci, ktorých prácu je možné prevádzať cez počítač.

Je však samozrejmosťou, že nie každý zamestnanec môže spoliehať na výhody práce z domu. V prípade, že potrebujete cestovať do práce, dodržiavajte niekoľko základných postupov (21):

 • Umývajte si ruky po každej návšteve vonkajšieho prostredia
 • Pri pobyte vonku používajte respirátor alebo rúško (rúško nepredstavuje dostatočnú ochranu pred nákazou, ale každá ochrana je lepšia ako žiadna, vzhľadom na nedostatok rúšok môžete využiť i ochranu tváre v podobe šálu, jednoduché je tiež rúško si ušiť z látky dostupnej doma)
 • Nedotýkajte sa svojich úst, nosa alebo očí po pobyte vonku s nedostatočne vyčistenými rukami
 • Nezdržiavajte sa v skupinách
 • Je vhodné používať dezinfekčný gél alebo vreckovky pri pobyte vonku (vzhľadom na akútny nedostatok dezinfekcie si môžete svoju vlastnú vyrobiť i doma)

Prevencia je najlepším krokom, ktorý teraz môžeme spraviť. Proti koronavíru momentálne neexistuje žiadna účinná liečba. Ako sa budeme správať nasledujúcich 14 dní v podstatnej miere ovplyvní situáciu, ktorá bude v Európe panovať o dva týždne.

Európa patrí momentálne medzi epicentrum nákazy, keďže v Číne sa začína situácia pomaly upokojovať a počet nakazených ľudí klesá každým dňom i v samotnom meste Wu-chan, ktoré bolo prvé postihnuté nebezpečným vírusom.

Zdroje

 1. https://www.worldometers.info/coronavirus/

2. http://www.uvzsr.sk/

 1. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK21523/
 2. http://www.uvzsr.sk/
 3. https://health.usnews.com/
 4. http://www.uvzsr.sk/
 5. https://www.health.gov.au/news/
 6. https://www.healthline.com/
 7. https://www.who.int/
 8. https://www.cdc.gov/
 9. https://www.health.gov.au/
 10. http://www.uvzsr.sk/
 11. https://www.worldometers.info/coronavirus/
 12. https://www.health.harvard.edu/
 13. https://www.health.gov.au/
 14. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/32150748
 15. https://www.vlada.gov.sk/ministerstvo-zdravotnictva-sr/
 16. https://bratislavskykraj.sk/koronavirus/kto-je-rizikova-skupina/
 17. https://www.health.harvard.edu/
 18. https://koronavirus.mzcr.cz/
 19. https://health.gov.sk/
Ohodnoťte post

Zanechať odpoveď

Zadajte svoj komentár!
Zadajte svoje meno tu