Ochrana osobných údajov

Osobné údaje, ich spracovávanie a ochrana

Informačný systém (IS) obchodu je zaregistrovaný na Úrade pre ochranu osobných údajov SR.

Zuzana Gočalová, prevádzkovateľ internetového obchodu www.navratkuzdraviu.sk prehlasuje, že všetky osobné údaje sú považované za prísne dôverné a je s nimi nakladané v súlade so zákonom č. 122/2013 Z.z.

 

Vyhlásenie o ochrane osobných údajov

Informácie o zákazníkoch sú uchovávané v súlade s platnými zákonmi Slovenskej republiky. Pri nakladaní s dátami sa zaväzujeme riadiť zákonom č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov.
Všetky údaje získané od zákazníkov užívame výhradne pre vnútornú potrebu spoločnosti a neposkytujeme ich tretím osobám. Výnimku predstavujú externí dopravcovia, ktorým sú osobné údaje zákazníkov predávané v minimálnom rozsahu, ktorý je nutný pre bezproblémové doručenie tovaru.


Registráciou nám udeľujete svoj dobrovoľný súhlas so spracovaním svojich osobných údajov uvedených v objednávke za účelom vybavenia objednávky a dodania tovaru, a to na dobu nevyhnutnú na plnenie zmluvy.

 

Prečítajte si prosím nasledujúce vyhlásenie o ochrane osobných údajov, čím sa dozviete, ako používame a chránime informácie, ktoré nám poskytnete.

 

Informácie, ktoré o vás zhromažďujeme

Pre realizáciu obchodnej transakcie od Vás potrebujeme poznať:

• meno a priezvisko, Vašu adresu, ktorá ma byť uvedená na faktúre

• Vašu e-mailovú adresu (slúži na Vašu identifikáciu v systéme a na komunikáciu s Vami)

•  voliteľne ďalšie adresy (ak si želáte doručiť zásielku na inú adresu ako je fakturačná)

• telefónne číslo (pre rýchlejší kontakt s Vami)

• ak nakupujete ako firma / živnostník, naviac: obchodný názov, IČO a IČ DPH

 

Použitie zhromaždených informácií

Keď nám poskytnete svoje osobné údaje, ako je uvedené vyššie, používame tieto vaše osobné údaje na:

• spracovanie vašich objednávok tovaru a služieb
• korešpondenciu s vami ohľadom vašich objednávok a vášmu informovaní o najnovších produktoch či špeciálnych ponukách, ktoré by vás mohli zaujímať, ak ste si v samostatnom vyhlásení nezvolili možnosť nebyť zahrnutí do tejto  komunikácie
• odpovedanie na vami zaslané otázky a vášmu informovaní o najnovších produktoch či špeciálnych ponukách, ktoré by vás mohli zaujímať, ak ste si v samostatnom vyhlásení nezvolili možnosť nebyť zahrnutí do tejto komunikácie

 

Prístup k údajom a ich aktualizácia

Kedykoľvek po prihlásení sa na stránke www.navratkuzdraviu.sk, si môžete svoje osobné údaje skontrolovať a v prípade potreby zmeniť v časti „Upraviť profil".

 

Poskytovanie informácií

Databázu osobných údajov predávajúci neposkytuje žiadnej tretej strane s výnimkou organizácií, s ktorými je spolupráca nevyhnutná pre správne vybavenie Vašej objednávky. Sú to najmä doručovateľské služby.  Tieto údaje sú však vždy poskytnuté jednorázovo, výlučne za účelom zrealizovania objednávky kupujúceho.

V súvislosti so spracúvaním vašich osobných údajov sa predpokladá podľa ust. § 15 ods. 1 písm. e) bod 3 a bod 4 ZnOOÚ, že údaje budú poskytnuté a sprístupnené nasledovným tretím stranám, resp. okruhu príjemcov:

• Slovenská pošta, a.s., so sídlom Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica, IČO: 36631124, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, Oddiel Sa, Vložka č.803/S

• GLS General Logistics Systems Slovakia s.r.o., Lieskovská cesta 13, 962 21 Lieskovec, IČO: 36624942, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, Oddiel Sro, Vložka č.9084/S

Odoslaním objednávky zároveň potvrdzujete, že sme vás v zmysle platnej legislatívy informovali o tom, že ako predávajúci budeme v procese uzatvárania a plnenia kúpnej zmluvy spracúvať vaše osobné údaje bez vášho súhlasu ako dotknutej osoby, keďže spracúvanie vašich osobných údajov bude vykonávané v predzmluvných vzťahoch a spracúvanie vašich osobných údajov je nevyhnutné na vybavenie objednávky, dodanie tovaru a plnenie kúpnej zmluvy, v ktorej vystupujete ako jedna zo zmluvných strán.

 

Aké druhy cookies stránky využívajú?

Tieto stránky využívajú službu Google Analytics, poskytovanú spoločnosťou Google, Inc. (Ďalej len "Google"). Služba Google Analytics používa súbory "cookies", ktoré sú textové súbory umiestnené do vášho počítača, umožňujúce analýzu spôsobu užívania tejto stránky jej užívateľmi. Informácie vygenerované súborom cookie o užívaní stránky (vrátane vašej IP adresy) budú spoločnosťou Google prenesené a uložené na serveroch v Spojených štátoch.

Google bude užívať tieto informácie na zhodnotenie používania stránky a vytváranie správ o jej aktivite, určených pre jej prevádzkovateľa, a pre poskytovanie ďalších služieb týkajúcich sa činností na stránke a používania internetu vôbec. Google môže tiež poskytnúť tieto informácie tretím osobám, bude-ak to vyžaduje zákon alebo ak budú takéto tretie osoby spracovávať tieto informácie pre Google. Google nebude spájať vašu IP adresu s akýmikoľvek inými dátami, ktoré má k dispozícii. Môžete odmietnuť používanie súborov cookies voľbou v príslušnom nastavení vo vašom prehliadači, avšak uvedomte si, že ak tak urobíte, nebudete môcť úplne využívať funkcie tejto stránky. Používaním tejto stránky súhlasíte so spracovaním údajov o vás spoločnosťou Google, a to spôsobom a na účely uvedené vyššie.

Detailné informácie o Google Analytics a ochrane osobných údajov nájdete na http://www.google.com/intl/cs/privacy/privacy-policy.html.

 

Čo sú Cookies?

Cookies sú malé textové súbory vytvárané webovým serverom a ukladané vo vašom počítači prostredníctvom prehliadača. Keď sa neskôr vrátite na rovnakú stránku, prehliadač pošle uloženú cookie späť a server tak získa všetky informácie, ktoré si u vás predtým uložil.

Pretože takto cookies umožňujú odlíšiť jednotlivých užívateľov, môžu byť veľmi užitočné. Súbory cookie môžu pomáhať internetovej stránke rýchlejšie usporiadať obsah, ktorý bude lepšie zodpovedať Vašim preferovaným záujmom.  Napr. práve vďaka cookies príslušný server vie, aké vám má predvyplniť prihlasovacie meno do formulára, či aké nastavenie farieb ste si pri minulej návšteve vybrali. Tiež rôzne štatistiky a ďalšie meracie systémy pracujú na princípe cookies. Samotné súbory cookie nemožno využiť na Vašej identifikácii.

 

Nastavenia cookies môžete zmeniť v nastavení vášho prehliadača.

Väčšina internetových prehliadačov je po inštalácii nastavená na automatické prijímanie súborov cookies. Inštrukcie na zmenu tohto nastavenia nájdete v Nápovede alebo Pomoci vášho prehliadača. Prípadné zmeny nastavenia prehliadača sú platné iba pre konkrétny prehliadač na danom zariadení. Pamätajte na to, že zakázanie cookies s veľkou pravdepodobnosťou negatívne ovplyvní funkčnosť navštevovaných webových stránok.

 

Zabezpečenie informácií a uchovávanie údajov

V našom záujme je prísne chrániť bezpečnosť vašich osobných údajov, dodržať vaše preferencie požadovaného použitie a starostlivo chrániť vaše dáta pred stratou, zneužitím, neoprávneným prístupom alebo zverejnením, úpravou alebo zničením.

 

Kontaktujte nás

V prípade akýchkoľvek otázok, komentárov a žiadostí ohľadom týchto pravidiel o ochrane osobných údajov nás neváhajte kontaktovať na adrese uvedenej nižšie. To isté platí pre prípad, že máte záujem o prístup k informáciám, ktoré sme o vás prostredníctvom týchto Stránok nazhromaždili, alebo ak si prajete tieto informácie opraviť, zablokovať alebo vymazať.

 

Zuzana Gočalová

Hviezdoslavova 1400/14

02801 Trstená

 

Telefón: 0918182703

mail: info@navratkuzdraviu.sk

 

Novinky

 Akcie - Zľavy

Pri poskytovaní našich služieb nám pomáhajú súbory cookie. Využívaním tohto webu s ich používaním súhlasíte. Viac info

Prihlásenie

×